Lantbruk

Sydkustens Eltjänst erbjuder elektrikerservice och nyinstallationer för lantbruket. Vi känner väl till de tuffa krav som ställs för godkända lantbruksinstallationer och har certifierats av Länsförsäkringar som är det försäkringsbolag som ställer högst krav i branschen.

Elanläggningar i lantbruket utsätts ofta för hårt slitage och innebär en del utmaningar för utförandet av elarbetet. Dessutomfinns en stor del av elutrustningen vi installerar i dammiga och brandfarliga utrymmen. Felaktiga installationer av elutrustningen kan få allvarliga följder och nästan var tredje lantbruksbrand orsakas av elfel eller åska. Därför vill vi att du som lantbrukare skall känna dig säker på att du lämnar över det elektriska arbetet i trygga händer. Sydkustens El är cerifierade enligt Länsförsäkringars hårda standard och utför alltid uppdragen med högsta kvalitet.

Det finns en hel del västentliga skillnader mellan lantbruksinstallationer och övriga elinstallationer som du kan läsa vidare om hos Länsförsäkringar.

 

Vi finns där när du behöver det, med hjärtat och själen på sydkusten vill vi vara landsbygdens självklara val när det gäller elarbete.